Maruo Maruko 1st CD “mawari mawaru kyutai no ue”

まわりまわる球体の上

 

2012 Nov.  11songs
LABEL:enban
1800yen (open price)

1 star trick
2 tori no youni
3 hoshi wa meguri hito wa umareshinu
4 kaigan no uta
5 shinju no uta
6 hankyu densya
7 guruguru
8 gareki no ue
9 mawaru sentakki
10 garasu dama
11 shibayama no yume

play, words, music : Maruo Maruko / sounds: Sawada Morihide / guest:T.T.Tansch / drawing & design:Okaya Ken

enban shop      http://enban.cart.fc2.com/ca30/2982/p-r29-s/